Español | English  
  Aplicacions Web
      Descripció producte
      Exemples reals
      Més informació

  Cercar a la web:
   L'equip de programadors d'Altecom pot desenvolupar qualsevol tipus d'aplicació basada en pàgina web, per a qualsevol sistema operatiu com poden ser Linux i Windows entre altres.

Els llenguatges de programació utilitzats poden ser: HTML, DHTML, PHP, ASP, C, Perl, JAVA, etc... així com el sistema de bases de dades en MySQL, PostgreSQL, MsSQL, Access, Oracle, etc...

Hem desenvolupat des de simples pàgines webs, fins a pàgines dinàmiques, gestors de continguts de web, panells d'administració de sistemes, sistemes de facturació i generació i enviament automatitzat de factures en format PDF, DOC, etc...

L'equip de dissenyadors d'Altecom està estretament coordinat amb el de programació, per tal de realitzar unes interfícies fàcils d'utilitzar i gestionar per a qualsevol persona.


© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E